Sociaal Plan Rabobank

Sociaal plan Rabobank: Informatie en juridisch advies

1. Hoofdpunten: De achtergronden en de basis van het sociaal plan Rabobank.

2. Werk naar werk: Begeleiding naar een nieuwe baan.

3. Ontslagvergoeding: De compensatie voor inkomstenderving en nadelen van ontslag.

4. Juridische ondersteuning: Zo begeleiden we jou in dit traject.

5. In het nieuws: Interessante nieuwsberichten omtrent het sociaal plan Rabobank op de rij.

6. Tekst sociaal plan Rabobank: Links naar de relevante teksten.

Rabobank heeft besloten om de organisatiestructuur ingrijpend te wijzigen om – in de visie van de leiding – meer toekomstbestendig te worden. Dit besluit leidt tot verlies van naar verwachting 9.000 banen gedurende de komende drie jaren. Als we dit optellen bij de 3.000 banen die nog verloren gaan wegens de reeds lopende eerdere reorganisatie, kan dat betekenen dat in enkele jaren tijd 1 op de 3 Rabobank medewerkers de baan verliest. Deze reorganisatie vindt haar basis niet in slechte financiële resultaten: Er zijn in de voorbije periodes telkens miljardenwinsten gemaakt. De vakbonden zijn kritisch over het in december 2015 aangekondigde massaontslag.

Rabobank heeft een sociaal plan met vakbonden afgesloten voor diegenen die boventallig worden verklaard. Het sociaal plan Rabobank loopt van 2015 tot en met eind 2016 en borduurt vrijwel ongewijzigd voort op het vorige sociaal plan.

Het uitgangspunt van het sociaal plan Rabobank is om werknemers te begeleiden naar een andere passende baan gedurende een relatief vrij lange mobiliteitsperiode (maximaal 10 maanden). Er worden diverse faciliteiten geboden om de kans op succes te optimaliseren.

Wanneer geen ander werk gevonden wordt en beëindiging onvermijdelijk is wordt een ontslagvergoeding uitgekeerd. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule (zonder optelling met de transitievergoeding). De hoogte van de C-factor kan variëren afhankelijk van de situatie en keuze van de werknemer. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om af te zien van de begeleiding naar ander werk en zodoende eerder te vertrekken met een hogere vergoeding.

Het sociaal plan Rabobank biedt werknemers de mogelijkheid om op haar kosten een onafhankelijke jurist te laten controleren of het sociaal plan in het individuele geval juist is toegepast is en om de werknemer te adviseren over de te maken keuzes. Wij kunnen je hierbij helpen binnen het budget van Rabobank zonder eigen bijdrage. Wil je hier gebruik van maken? Vul een contactformulier in of bel ons gratis op nummer 0800-777 8 999.


Uitgangspunt van het sociaal plan Rabobank is om boventallige medewerkers zoveel mogelijk van werk naar nieuw werk te helpen. Dat kan een andere baan binnen de Rabobank zijn (maar de mogelijkheden daartoe zijn in de praktijk vaak beperkt), een baan bij een externe werkgever of bijvoorbeeld opdrachten als ZZP-er als de boventallige dat ambieert. Om dit te bereiken wordt aan boventallige medewerkers een ‘begeleidingstraject’ aangeboden. Dit traject vangt aan op de datum van formele boventalligheid en duurt maximaal tien maanden (indien het niet door arbeidsongeschiktheid wordt onderbroken). Tijdens dit traject wordt het loon doorbetaald en blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Binnen twee weken wordt een plan van aanpak opgesteld voor dit traject. De boventallige werknemer wordt tijdens het begeleidingstraject ondersteund door de aangewezen lijnmanager van Rabobank en een externe mobiliteitsadviseur. Om de kans op succes te optimaliseren kan in overleg gebruik gemaakt worden van onder meer:

 • Om- en bijscholing;
 • Outplacement en loopbaanbegeleiding;
 • Tests en ondersteuning ten behoeve van oriëntatie op toekomstmogelijkheden;
 • Netwerken, stage en detachering naar mogelijkheid;
 • Een voorrangspositie bij interne sollicitaties;
 • Een mogelijkheid tot vrijstelling van werk tijdens de begeleidingsperiode teneinde alle tijd te hebben voor het voorstaande. 

De kosten van het begeleidingstraject komen voor rekening van Rabobank. Het is aan te raden om van deze faciliteiten optimaal gebruik te maken en hierbij een pro-actieve houding aan te nemen.

 

 

Boventallige medewerkers kunnen volgens het sociaal plan Rabobank aanspraak maken op een ontslagvergoeding. De berekening van de hoogte van deze beëindigingsvergoeding wijkt in positieve zin af van de wettelijke ondergrens die sinds 1 juli 2015 geldt (de zogenaamde ‘transitievergoeding’). De hoogte van de ontslagvergoeding wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule en is afhankelijk van:

A. Het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer

B. De hoogte van het salaris inclusief vakantiegeld

C. De situatie bij vertrek die de C-factor conform het sociaal plan bepaalt, te weten:

 • C= 1,0 wanneer het begeleidingstraject naar behoren is doorlopen, maar geen andere baan (intern of extern) of andere oplossing (zoals start als zelfstandige) is gevonden
 • C=1,25 wanneer de werknemer voor de ingangsdatum van formele boventalligheid heeft besloten af te zien van het begeleidingstraject en zodoende instemt met een eerdere beëindiging (dit kan soms interessant zijn bij lange dienstverbanden met een grote hefboomwerking in de vergoeding en/of voor werknemers die de eigen kansen op de arbeidsmarkt positief inschatten)
 • C=0,6 wanneer het begeleidingstraject succesvol is en tijdens dit traject een andere baan (extern) of andere oplossing (zoals start als zelfstandige) is gevonden
 • C=0,75 wanneer van de ‘remplaçantenregeling’ gebruik gemaakt wordt die geldt voor werknemers die zelf niet boventallig zijn maar hun positie vrijwillig afstaan aan een boventallige collega.

De kantonrechtersformule kan hier berekend worden. Aan deze indicatieve berekening kunnen geen rechten ontleend worden. Ter vergelijking kan hier de transitievergoeding berekend worden (die niet geldt bij dit sociaal plan).

Rabobank onderschrijft het belang van boventallige werknemers om juridisch ondersteund te worden. Hiervoor stelt Rabobank in het sociaal plan (en vaststellingsovereenkomst) een budget voor ter beschikking van maximaal € 750,- ex btw op basis van een rechtstreeks door haar te betalen nota van de jurist.

Wij hebben specifieke ervaring met ontslag wegens reorganisatie bij Rabobank en met het sociaal plan Rabobank. Wij willen je graag juridisch begeleiden als je boventallig bent. We kunnen dit doen binnen het werkgeversbudget, zodat je niet met een eigen bijdrage of kostenrisico te maken krijgt. Onze praktijk leert dat werknemers het vrijwel altijd als nuttig en prettig ervaren om in een dergelijk traject een juridische steun in de rug te krijgen. Wij denken met je mee, adviseren over mogelijkheden (verschillende opties), controleren of alles in jouw zaak netjes volgens de regels verloopt en kunnen in contact met werkgever treden als dat onverhoopt niet het geval is. Denk hierbij onder andere aan de volgende hulp:

 • Ben je terecht geselecteerd als boventallige/ voor ontslag;
 • Verloopt het werk naar werk traject goed of word je bijvoorbeeld ten onrechte niet toegelaten tot een alternatieve passende positie;
 • Advies bij het maken van de juiste keuze (route) binnen het sociaal plan aan de hand van de individuele omstandigheden; 
 • Is de concept vaststellingsovereenkomst in orde, of is aanpassing wenselijk;
 • Is de datum uit dienst juist vastgesteld;
 • Is de ontslagvergoeding juist berekend;
 • Beoordeling individuele aspecten vertrekregeling en (on)redelijkheid in geval van bijzondere omstandigheden;
 • Toetsing situatie sociale zekerheid;
 • Advisering bij arbeidsongeschiktheid (tijdens begeleiding of voor ontslag);
 • Ondersteuning bij verweer/bezwaar.


9 december 2015 – RD.nl: 9 december 2015 – Bonden kritisch over massaontslag Rabobank

9 december 2015 – NOS: 9000 banen weg bij Rabobank

9 december 2015 – EenVandaag: 9000 medewerkers Rabobank ontslagen

15 mei 2015 – NU.nl: Rabobank onderzoekt omzeilen sociaal plan

15 mei 2015 – FD.nl: Rabobank omzeilt sociaal plan


Erg fijn dat er met je wordt meegedacht en dat er naar een bij jou passende oplossing wordt gezocht...

Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren. Ik kon ook iedere keer via mail of telefonisch mijn vragen stellen en werd snel geholpen. Ook de afhandeling heb ik als prettig ervaren. Heb er geen omkijken naar gehad en dit geeft minder stress.

Zeer professioneel, toegankelijk en betrokken. Luistert goed om de situatie te begrijpen en neemt uitgebreid de tijd om te adviseren.

In mijn geval was ik op zoek naar een bevestiging inzake een onvolkomenheid in mijn vaststellingsovereenkomst. De door de heer De Graauw aangereikte waardevolle informatie sterkte mij in mijn overtuiging om door te zetten, teneinde het maximale resultaat te behalen. Absoluut aan te bevelen! Nogmaals hartelijk dank!

Een zeer deskundige jurist in arbeidsrecht. Vernieuwende digitale dienstverlening met persoonlijk contact op de momenten dat het nodig is. Een zeer prettige ervaring en ik zou De Graauw Legal services zeker aanraden.

Deskundig, laagdrempelig, professioneel! Zeer goede ervaring en zeker aan te bevelen voor afhandelen vaststellingsovereenkomst.

Vakkundige , objectieve en eerlijk advies. Er wordt niet naar de bekende "mond" gepraat maar gewoon een goed advies waar je zeker wat aan heb. Uitkomst was positief. De werkgever was overtuigd d.m.v een goed opgesteld verweerschrift dat er een foute beslissing was genomen.

Via De Graauw Legal Services heb ik supersnelle, deskundig advies en praktische hulp gekregen. Precies wat ik nodig had in deze stressvolle periode van dreigend ontslag. Bedankt.

Klanttevredenheid 9

De beste en meest gespecialiseerde juristen

Oog voor de mens en de individuele wensten achter de zaak

Geen kosten risico’s

Advies binnen het werkgeversbudget

In heel Nederland actief

Je hoeft niet naar kantoor te komen

Prettige en informele samenwerking

www.mijnsociaalplan.nl | powered by De Graauw Legal | Schipholweg 103 | 2316 XC Leiden | Wij zijn in heel Nederland actief | contact@mijnsociaalplan.nl | 0800 – 777 8 999


Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail